ZÁSADY ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE

 
1.        
Zachovávame mlčanlivosť.
                                                                                                                                                                             
2.Nevyjadrujeme sa k práci iných kolegov - advokátov pred klientom.
  
3.Pri právnom zastupovaní zvyčajne požadujeme zálohu okrem drobných prípadov, jednorázových právnych rád resp. prípadov osobitného charakteru.  Záloha zodpovedá zložitosti prípadu, možnostiam klienta a podlieha jeho súhlasu.
  
4.Nesľubujeme, čo nemôžeme garantovať. Stav veci zhodnotíme otvorene a priamo, pretože si vážime klienta a nechceme ho zavádzať.
  
5.Pred poskytnutím právnej rady si dovolíme klienta požiadať o informácie k jeho veci ako aj o čas na zaujatie odborného stanoviska.
  
6.Sme advokátska kancelária a poskytujeme právne služby. V rámci komunikácie s klientom je naším cieľom klienta pochopiť a vypočuť si ho, avšak v rámci férovej dohody považujeme za dôležité stanovenie určitých hraníc vzájomnej spolupráce.
  
7.Sme ústretoví a trpezliví.  Vážime si ak je to obojstranné.
  
8.Klientov rešpektujeme, zachovávame si vždy profesionálny odstup.
  
9.Naše slovo je viac ako naša odmena. Odmena za prácu hrá v každej profesii veľmi dôležitú úlohu vrátane profesie advokáta, avšak ak výsledok právej pomoci klientovi nezodpovedá dohode s klientom, poskytujeme adekvátnu zľavu alebo odmenu nežiadame.
  
10.V záujme zachovania kvality právnych služieb, nie sme objektívne schopní prijať a poskytnuť právnu radu každému žiadateľovi. Radi však odporučíme rovnako kvalitného kolegu advokáta.


 
Prehlásenie advokáta JUDr. Ivana Hrica

Prehlasujem, že pri výkone povolania advokáta budem v prospech mojich klientov využívať všetky moje vedomosti a skúsenosti, skutkové a právne argumenty a možnosti dané právnym poriadkom. Prvoradý je oprávnený záujem klienta a tento má prednosť pred záujmom. advokáta
Vyrobilo Vario.sk