Advokát a správca

JUDr. Ivan Hric -advokát/správca


 
Vzdelanie:   
2018      Správca

2011

Advokát

2010

Advokátske skúšky

2005

získanie titulu "JUDr." v odbore medzinárodné právo

2004

Magisterský diplom v odbore právo

1999-2004         

Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  
Jazyky:anglický
Zameranie:obchodné a občianske právo
Kurzy
semináre:
5/2012 - Katatrálny zákon - aplikačné problémy v praxi
8/2012 - Členovia štatutárnych orgánov v sociálnom a daňovom systéme
6/2013 - Podvojné účtovníctvo
4/2014 - Daňové, účtovné a právne aspekty likvidácie s.r.o.
5/2015 - Odborná príprava na správcovské skúšky
3/2016 - seminár Civilný sporový a nesporový poriadok
6/2017 - správcovské skúšky
Email advokáta: advokat@advokathric.eu
 
Email správca: spravca@advokathric.eu
 
Mobil: +421 918 931 021
 

Prehlásenie advokáta JUDr. Ivana Hrica

Prehlasujem, že pri výkone povolania advokáta budem v prospech mojich klientov využívať všetky moje vedomosti a skúsenosti, skutkové a právne argumenty a možnosti dané právnym poriadkom. Prvoradý je oprávnený záujem klienta a tento má prednosť pred záujmom. advokáta
Vyrobilo Vario.sk