Advokáti

JUDr. Ivan Hric 
Vzdelanie:   
2010                Advokátske skúšky
2005získanie titulu "JUDr." v odbore medzinárodné právo
2004Magisterský diplom v odbore právo
1999 - 2004         Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  
Jazyky:anglický
Zameranie:obchodné a občianske právo
Kuzry,
semináre:
5/2012 - Katatrálny zákon - aplikačné problémy v praxi
8/2012 - Členovia štatutárnych orgánov v sociálnom a daňovom systéme
6/2013 - Podvojné účtovníctvo
4/2014 - Daňové, účtovné a právne aspekty likvidácie s.r.o.
5/2015 - Odborná príprava na správcovské skúšky
3/2016 - seminár Civilný sporový a nesporový poriadok
6/2017 - správcovské skúšky
Email:advokat@advokathric.eu
Mobil:+421 918 931 021

JUDr. Zuzana Škovranová

Vzdelanie:
2015Advokátske skúšky
2014Rigorózna práca v odbore trestné právo na tému ,,Právne a
inštitucionálne aspekty spolupráce v trestných veciach v rámci EÚ“
2010Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Bratislava, pozícia: projektový manažér
2009Odborná prax u JUDr. Vlasty Škovranovej, advokátky, so sídlom:
Zimná 79, 052 01 Spišská Nová Ves
2005 - 2010Paneurópska vysoká škola (Fakulta práva), Bratislava
  
Jazyky:anglický a nemecký
Zameranie:trestné a pracovné právo
Kurzy, semináre:4/2014 - Daňová trestná činnosť, trestná činnosť súvisiaca s eurofondmi a ďalšie ekonomické trestné činy 
 skovranova@advokathric.eu
 Mobil:+421 915 901 834

Prehlásenie advokáta JUDr. Ivana Hrica

Prehlasujem, že pri výkone povolania advokáta budem v prospech mojich klientov využívať všetky moje vedomosti a skúsenosti, skutkové a právne argumenty a možnosti dané právnym poriadkom. Prvoradý je oprávnený záujem klienta a tento má prednosť pred záujmom. advokáta
Vyrobilo Vario.sk