Advokáti a Správca

JUDr. Ivan Hric -advokát/správca


 
Vzdelanie:   
2018      Správca

2011

Advokát

2010

Advokátske skúšky

2005

získanie titulu "JUDr." v odbore medzinárodné právo

2004

Magisterský diplom v odbore právo

1999-2004         

Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  
Jazyky:anglický
Zameranie:obchodné a občianske právo
Kurzy
semináre:
5/2012 - Katatrálny zákon - aplikačné problémy v praxi
8/2012 - Členovia štatutárnych orgánov v sociálnom a daňovom systéme
6/2013 - Podvojné účtovníctvo
4/2014 - Daňové, účtovné a právne aspekty likvidácie s.r.o.
5/2015 - Odborná príprava na správcovské skúšky
3/2016 - seminár Civilný sporový a nesporový poriadok
6/2017 - správcovské skúšky
Email advokáta: advokat@advokathric.eu
 
Email správca: spravca@advokathric.eu
 
Mobil: +421 918 931 021
 

JUDr. Zuzana Škovranová -advokát/GDPR koordinátor

 
Vzdelanie:
2018GDPR koordinátor
2016Advokát
2015Advokátske skúšky
2014Rigorózna práca v odbore trestné právo
2010Slovenská agentúra pre medz.rozvojovú spoluprácu, Bratislava; projektový manager
2009Odborná prax u JUDr. Vlasty Škovranovej, advokátky, so sídlom v Spišskej Novej Vsi
2005 - 2010Panaeurópska vysoká škola práva(Fakulta právo)
  
Jazyky:Anglický a nemecký jazyk
 Zameranie:Trestné právo a GDPR

Kurzy
semináre:
 4/2014 - Daňové trestné právo
05/2018 - GDPR koordinátor
 
 Email: skovranova@advokathric.eu  
 Mobil: + 421 915 901 834                            
  
 
 

Prehlásenie advokáta JUDr. Ivana Hrica

Prehlasujem, že pri výkone povolania advokáta budem v prospech mojich klientov využívať všetky moje vedomosti a skúsenosti, skutkové a právne argumenty a možnosti dané právnym poriadkom. Prvoradý je oprávnený záujem klienta a tento má prednosť pred záujmom. advokáta
Vyrobilo Vario.sk