Kontakt


Sídlo advokátskej kancelárie a správcu: Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves (vchod od Rázusovej ulice cez vnútorné parkovisko)
 

 www.advokathric.eu/mapawww.advokathric.eu/sidlo

                                                                           

Advokátska kancelária:                
  Pondelok - Štvrtok:   09:00 hod.  do 17:00 hod..                                                                                                                     
   Piatok: 09:00 hod. do 14:30 hod.
  
Správca: Pondelok - Piatok  09:00 - 12:30 hod.   13:30 hod. do 16:30 hod.
  

 

Pred každým stretnutím v kancelárii v Spišskej Novej Vsi prosíme dohodnúť termín:
  
Telefón: 
JUDr. Ivan Hric (správca, advokát):+ 421 918 931 021
JUDr. Zuzana  Škovranová (GDPR koordinátor, advokátka):+ 421 915 901 834
Fax:+ 421 37 230 2990
Email advokát JUDr. Ivan Hric:advokat@advokathric.eu
Email správca JUDr. Ivan Hric:
spravca@advokathric.eu
Email advokátka JUDr. Zuzana Škovranová:skovranova@advokathric.eu
Skype:advokathric

Prehlásenie advokáta JUDr. Ivana Hrica

Prehlasujem, že pri výkone povolania advokáta budem v prospech mojich klientov využívať všetky moje vedomosti a skúsenosti, skutkové a právne argumenty a možnosti dané právnym poriadkom. Prvoradý je oprávnený záujem klienta a tento má prednosť pred záujmom. advokáta
Vyrobilo Vario.sk