Externí spolupracovníci

Mgr. Michal Bartoš IgloviaProjekt

 
www.advokathric.eu/bartos                             Prax: príprava projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie
                             IČO: 44 032 897
                             sídlo: Rázusova 751/7, 053 11 Smižany
                             mobil: 0905 228 493
                             email: igloviaprojekt@seznam.cz
                             web:


JUDr. Dorián Szabó
 
www.advokathric.eu/szabo
                             Prax: sprostredkovateľská činnosť v oblasti realít,
                            špecializácia na developerské projekty Košický kraj
                             IČO: 45 847 291
                             sídlo: Garbiarska 5, 040 01 Košice
                             mobil: 0917 840 900
                             email: dorian_szabo@yahoo.com
                             web: http://www.century21.sk

Prehlásenie advokáta JUDr. Ivana Hrica

Prehlasujem, že pri výkone povolania advokáta budem v prospech mojich klientov využívať všetky moje vedomosti a skúsenosti, skutkové a právne argumenty a možnosti dané právnym poriadkom. Prvoradý je oprávnený záujem klienta a tento má prednosť pred záujmom. advokáta
Vyrobilo Vario.sk