Zápis do zoznamu správcov

Od 01.06.2018 je JUDr. Ivan Hric, advokát zapísaný MInisterstvom spravodlivosti SR aj v zozname správcov pod č. 1886, čím sme rozšírili naše služby aj na oblasť konkurzného práva.

Prehlásenie advokáta JUDr. Ivana Hrica

Prehlasujem, že pri výkone povolania advokáta budem v prospech mojich klientov využívať všetky moje vedomosti a skúsenosti, skutkové a právne argumenty a možnosti dané právnym poriadkom. Prvoradý je oprávnený záujem klienta a tento má prednosť pred záujmom. advokáta
Vyrobilo Vario.sk