Partnerstvo s MCGA

Od 01.01.2013 spolupracujeme s významnou advokátskou kanceláriou McGrath & Arthur group (MCGA) so sídlom v Bratislave. MCGA je špecialistom na manažment a inkaso pohľadávok, právne služby a služby vedenia účtovníctva v Slovenskej republike, Českej republike, Bosne a Hercegovine a Chorvátsku.

Skupina MCGA vznikla v roku 2005 na Slovensku bez zahraničnej kapitálovej účasti. Zastrešuje spoločnosti, z ktorých každá pôsobí v jednej z vyššie uvedených oblastí a krajín. Tvoríme jedinečný subjekt, ktorý sústreďuje a zastrešuje všetky tieto činnosti a využíva synergie týchto oblastí podnikania pre oblasť retailovej a korporátnej klientely pod jednou strechou.

Advokátska kancelária JUDr. Ivana Hrica substitučne zastupuje MCGA v súdnych sporoch na Slovensku.
 

Prehlásenie advokáta JUDr. Ivana Hrica

Prehlasujem, že pri výkone povolania advokáta budem v prospech mojich klientov využívať všetky moje vedomosti a skúsenosti, skutkové a právne argumenty a možnosti dané právnym poriadkom. Prvoradý je oprávnený záujem klienta a tento má prednosť pred záujmom. advokáta
Vyrobilo Vario.sk