GDPR odborné poradenstvo

V dňoch 15.05. až 16.05.2018 sa zúčastnila advokátka JUDr. Zuzana Škovranová na odbornom školení "Koordinátor pre zosúladenie s nariadením GDPR.  Prijatím nariadenia o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation - GDPR) došlo k zásadnej zmene legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov. Z uvedeného dôvodu zareagovala naša advokátska kanceláriu na túto výraznú zmenu účasťou na certifikovanom školení. JUDr. Zuzana Škovranová absolvovala  školenie a získala certifikát  TÜV SÜD "Koordinátor pre zosúladenie firmy s naridením GDPR" dňa 16.05.2018 po úspešnom absolvovaní testu.


Prehlásenie advokáta JUDr. Ivana Hrica

Prehlasujem, že pri výkone povolania advokáta budem v prospech mojich klientov využívať všetky moje vedomosti a skúsenosti, skutkové a právne argumenty a možnosti dané právnym poriadkom. Prvoradý je oprávnený záujem klienta a tento má prednosť pred záujmom. advokáta
Vyrobilo Vario.sk