Zásady advokátskej kancelárie


Princípy,
budovania kancelárie

Zastupovanie poškodeného
poškodený trestné konanie

Elektronické služby advokáta

Výrazne šetria
čas a peniaze klientov
 

Vitajte na stránke advokátskej kancelárie JUDr. Ivana Hrica

www.advokathric.eu/titulny obrazok

Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby na vysokej úrovni vo všetkých odvetviach práva s primárnou špecializáciou na obchodné a trestné právo právnickým a fyzickým osobám.

Pri poskytovaní advokátskych služieb prísne dbám na záujmy klienta, zachovávam mlčanlivosť a vždy konám v súlade s princípmi advokátskej etiky. Členovia tímu kombinujú praktické a teoretické skúsenosti s vysokým pracovným nasadením, hospodárnosťou konania a férovými cenami pre klientov. 


V rámci našej právnej praxe úzko spolupracujem so špecialistami z oblastí realít, daní, prípravy projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie. Právne služby poskytujem na území celého Slovenska.  Využívam progresívne formy právnej pomoci klientom ako je právna rada - online "e-lawyering" komukoľvek a kdekoľvek na Slovensku. Ďalej ponúkam elektronické služby advokáta, ktorý uľahčujú komunikáciu s úradmi, ale predovšetkým šetria čas a peniaze klientov.  Autorizujeme zmluvy o prevode nehnuteľností, čím chraním práva klientov pred vznikom škody.


Advokátska kancelária je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie v poisťovni KOOPERATÍVA, a.s. do výšky poistného krytia  200.000 €.

Od 16.05.2018 poskytujem odborné poradenstvo aj v oblasti GDPR.

Od 01.06.2018 je JUDr. Ivan Hric, advokát zapísaný MInisterstvom spravodlivosti SR aj v zozname správcov pod č. 1886, čím som rozšíril naše služby aj na oblasť konkurzného práva.


V neposlednom rade spolupracujem s renomovanou advokátskou kanceláriou so sídlom v Bratislave McGrath & Arthur group (MCGA), ktorá je poskytovateľom profesionálnych a aktuálnych riešení pre manažment a inkaso pohľadávok, právnych služieb, poradenstva a služieb vedenia účtovníctva v Slovenskej republike, Českej republike, Bosne a Hercegovine a Chorvátsku.


Záverom chcem potenciálnych klientov uistiť, že pri poskytovaní advokátskych služieb prísne dbám na záujmy klienta, zachovávam mlčanlivosť a vždy konám v súlade so základnými princípmi advokátskej etiky. Dňa 01.01.2014 sme prijali Zásady AK ako určité základné princípy, na ktoré chcem dbať pri našej praxi.Teším sa na spoluprácu!JUDr. Ivan Hric

Prehlásenie advokáta JUDr. Ivana Hrica

Prehlasujem, že pri výkone povolania advokáta budem v prospech mojich klientov využívať všetky moje vedomosti a skúsenosti, skutkové a právne argumenty a možnosti dané právnym poriadkom. Prvoradý je oprávnený záujem klienta a tento má prednosť pred záujmom. advokáta
Vyrobilo Vario.sk